Ulriksfors Idrotts och Byförening

Verkar för trivsel i Ulriksfors med omnejd

Tankar framåt

Vårt välbesökta 100 årsfirande den 25 augusti gjorde ju att tankarna framåt måste inkludera något liknande evenemang även nästa år, eller kanske varje år. Kommentarerna vi får gör ju att det känns som ett lätt beslut att fortsätta i någon form och nya förslag på aktiviteter bubblar.

Vi har hos kommunen ansökt om att få ett längre arrende på ett par fastigheter som gränsar till vårt område, dels mot älven och dels österut. Tanken med detta är att hålla området välskött och skapa en parkmiljö. Området närmast älven är en samfälld mark. Där för vi en dialog med SCA samt Eon. Det finns också ett antal privatpersoner som ingår i samfälligheten som också kommer att kontaktas. Kommunstyrelsens Au har i veckan föreslagit Kommunstyrelsen att vi ska få ett sådant längre avtal. Beslut väntas den 23 oktober. SCA och Eon har också uttryckt sig positivt.

Vi återkommer här i bloggen minst en gång i veckan.  

13 okt 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)